1
2
3

Priser hos Fijnauts Gourmet

Da vores kunder selv sammensætter deres menu, er der ikke nogen fast pris, men vi kan oplyse, at prisen ligger mellem ca. kr. 245,00 og ca. kr. 325,00 alt efter menuvalget og antal af gæster.

For god ordens skyld:

  • Vores priser er inkl. kørsel.
  • Bindende antal personer senest 1 uge (7 dage) inden arrangement.
  • Tilbagelevering af “rengjort” emballage skal ske senest 3 dage efter levering.
  • Faktura sendes ugen op til arrangementet. Betaling ved bankoverførsel.
  • Ved aflysning af arrangementet senere end 7 dage før eller derunder opkræves et gebyr svarende
  • til 40 % af det samlede faktura beløb.